Bonten

Model: Bonten
Photography: Sakai De Jun
Styling: Ayano Nakai, Kotomi Shibahara, Natsumi Sato
Hair & Make up: Katsuyoshi Kojima, Kotoe Saito, Yukiko Imanishi
Edit: Minori Okajima

梵天

Comedian | 芸人

(左)薪子:シューズ/ALM.(アルム)、その他/スタイリスト私物
(右)しおたむ:すべて/スタイリスト私物

梵天

Comedian | 芸人

Bonten

Model: Bonten
Photography: Sakai De Jun
Styling: Ayano Nakai, Kotomi Shibahara, Natsumi Sato
Hair & Make up: Katsuyoshi Kojima, Kotoe Saito, Yukiko Imanishi
Edit: Minori Okajima