Maiantwo

Model: Maiantwo
Photography: Sakai De Jun
Styling: Ayano Nakai, Kotomi Shibahara, Natsumi Sato
Hair & Make up: Katsuyoshi Kojima, Kotoe Saito, Yukiko Imanishi
Edit: Minori Okajima

まいあんつ

Comedian | 芸人

すべて/スタイリスト私物

まいあんつ

Comedian | 芸人

Maiantwo

Model: Maiantwo
Photography: Sakai De Jun
Styling: Ayano Nakai, Kotomi Shibahara, Natsumi Sato
Hair & Make up: Katsuyoshi Kojima, Kotoe Saito, Yukiko Imanishi
Edit: Minori Okajima