#SHINGO MATSUSHITA

  • Takahiro Yuri

    Photography: Dai Yamashiro

    由利貴大

  • Maiko Matsushita

    松下麻衣子

    HAIR STYLIST