#MY TOUGHNESS

  • Shuhei Uesugi

    Photography: Keisei Arai

    上杉柊平

    ACTOR - KEN-ON