#MIDORIKAWA

 • Takuma Nagae

  Photography: Fumiya Hitomi

  長江巧磨

  HAIR STYLIST

 • Eno

  Photography: Atsushi Ura

  Eno

  STUDENT

 • Sho Sugimoto

  Photography: Kyohei Hattori

  杉本翔

  SHOP STAFF

 • Keisuke Watari

  Photography: Kyohei Hattori

  ケイスケワタリ

  HAIR STYLIST

 • Sho Sugimoto

  Photography: Kyohei Hattori

  杉本翔

  SHOP STAFF