Yudai Tateishi

Photography: Kyohei Hattori

タテイシ ユウダイ

MODEL

タテイシ ユウダイ

MODEL

Yudai Tateishi

Photography: Kyohei Hattori