Taira Kojima

Photography: Kyohei Hattori

小嶋 大楽

STUDENT

小嶋 大楽

STUDENT

Taira Kojima

Photography: Kyohei Hattori