BENETTON × DROPTOKYO

BENETTON × DROPTOKYO

東京のストリートを代表する5名のメンズモデル達によるBENETTON (ベネトン) のアイテムを使ったスタイルをDroptokyoがピックアップ!

Takuma Nagae

Fukutaro

Atsuki Kashio

Seiya Ohta

Shohei Kanba