Shohei Matsuzaki

Model: Shohei Matsuzaki
Photography: Kazuki Murata
Edit: Natsume Horikoshi

松㟢翔平

Actor, Model | 俳優、モデル

バッグ/TUMI (トゥミ)

松㟢翔平

Actor, Model | 俳優、モデル

Shohei Matsuzaki

Model: Shohei Matsuzaki
Photography: Kazuki Murata
Edit: Natsume Horikoshi