Meng Ji

Photography: Dai Yamashiro

Meng Ji

Meng Ji

Meng Ji

Photography: Dai Yamashiro