Shogomaru

Photography: Kyohei Hattori

しょごまる

しょごまる

Shogomaru

Photography: Kyohei Hattori