Jie

Photography: Dai Yamashiro

Jie

MODEL

Jie

MODEL

Jie

Photography: Dai Yamashiro