Shuping Li

Photography: Yuri Horie

Shuping Li

Shuping Li

Shuping Li

Photography: Yuri Horie