Koukai

Photography: Dai Yamashiro

Koukai

Koukai

Koukai

Photography: Dai Yamashiro