Shoya Koike

Photography: Kyohei Hattori

小池翔也

STUDENT

小池翔也

STUDENT

Shoya Koike

Photography: Kyohei Hattori