Takuro Shibahara

Photography: Dai Yamashiro

柴原拓郎

STUDENT

柴原拓郎

STUDENT

Takuro Shibahara

Photography: Dai Yamashiro